• Celya Culot – 57kg 14/10/2008
  • Championne d’Europe 2022 IFMA -44 kg, Istanbul Turquie
  • Championne du Monde 2022 IFMA -46kg, Kuala Lumpur Malaysie
  • Championne de Belgique 2023 + 2024
  • Championne WBC 2024 -58.967kg, Lumpinee Stadium Bangkok, Thailand